Vi går gladere hjem :)

Rullende skolestart og aldersblandet undervisning

Indskolingen, 0. 1. og 2. årgang, er organiseret i 5 aldersblandede parallelklasser.

Det vil sige, at hver klasse er en grundstamme af 20-24 aldersblandede elever.

To gange om året får klassen nye elever fra børnehaven. Ved hvert skoleårs afslutning forlader 7-8 elever hver klasse - de elever bliver samlet til to 3. klasser.

Denne organisering af klasserne har en række fordele.

  • Der opbygges en klassekultur, som de nye børn glider ind i. Der skal ikke mere bruges ressourcer på at starte en klasse op og afvikle en klasse. Skolegangen vil opleves mere rolig og kontinuerlig både for elever og lærere.
  • Ordningen nødvendiggør differentiering/holddannelse med langt flere muligheder for bedre og mere tid til undervisning. Alle elever vil sandsynligvis have deres egen tablet. Vi ved endnu ikke om det bliver iPads eller andre modeller.
  • Ordningen vil gavne arbejdet med Østerbyskolens mangfoldighed af elever.
  • Børn lærer børn skaber et mere ansvarligt undervisningsmiljø og mulighed for mere effektiv læring

Det kan blive en udfordring for eleverne at finde ligestillede kammerater i klassen, men den øgede holddannelse kan måske hjælpe på dette.

Det bliver også en udfordring for det klassiske klasseforældre samarbejde.

De to team i indskolingen er i fuld gang med at tilrettelægge detaljerne i strukturen og organiseringen af undervisningen. Mere herom i efteråret.