Vi går gladere hjem :)

Den Nationale Trivselsmåling 2016/17

Østerbyskolen, april 2017

100% besvarelse 149 elever på 0.-3. årgang, 290 elever på 4. – 9. årgang.

Undersøgelsen kan ikke på alle punkter umiddelbart sammenlignes med sidste års måling, da formen er ændret. Overordnet er der tale om et flot resultat på alle årgange.

Undersøgelsen omhandler 4 overordnede indikatorer: Social trivsel, Faglig trivsel , Støtte og inspiration, Ro og orden.

For 4.-9-årgang viser målingen i gennemsnit flg. på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst:

Social trivsel 4,2 - Faglig trivsel 3,8 - Støtte og inspiration 3,4 - Ro og orden 3,9

Overordnede resultater

opdelt på klasser 4.- 9 kl. marts 2017(tallene i parentes = 2016):

  Social trivsel Faglig trivsel Støtte og inspiration Ro og orden
Institutionens gns. 4,2 3,7 3,4  4
4A 4,5 3,7 3,9 4,1
4B 4,5 4 4,4 4,4
5A 4,1 (4,0) 3,4 (3,6) 3,4 (3,4) 3,7 (3,4)
5B 4,1 (4,0) 3,6 (3,4) 2,9 (3,3) 3,4 (3,4)
6A 4,1(4,1) 3,8 (3,7) 3,3 (3,5) 3,7 (3,7)
6B 4,7(4,6) 4,5 (4,5) 4 (4,4) 4,4 (4,7)
7A 4,2 3,7 3,3 4,1
7B 3,8 3,2 2,8 3,6
7C 4,3 3,7 3,5 4,2
8A 4,1 (4,3) 3,8 (3,7) 2,9 (2,8) 3,9 (3,5)
8B 4,1 (4,3) 3,6 (3,8) 3,2 (3,4) 3,9 (4,0)
9A 4,3 (4,1) 3,9 (3,7) 3,4 (3,4) 4,3 (4,2)
9B 3,8 (3,4) 3,7 (3,4) 2,9 (2,6) 3,9 (3,9)
9C 4,3 (3,8) 3,9 (3,5) 3,2 (3,0) 4,1 (3,6)

Jeg hæfter mig især ved det flotte resultat omk. social trivsel, og faglig trivsel, som jo er en af forudsætningerne for at opnå optimal indlæring. Dette sammen med at eleverne scorer flot omkring ro og orden, må siges at give gode forudsætninger for den fremtidige progression i indlæringen.

Trivselsmålingen har ikke en lignende opgørelse for eleverne på 0.-3. årgang. Her er dog lignende positive resultater indenfor de 4 overordnede temaer. Her hæfter jeg mig ved flg.:

Social trivsel: 79 (84 %) er meget glad for skolen, 17 (12 %) svarer lidt glad. 56% svarer nej, 33% nogle gange, 11% ja, tit, på spørgsmålet: Er der nogen der driller dig, så du bliver ked af det?

Faglig trivsel: Er du god til at løse dine problemer? 47% ja, for det meste, 41% ja, nogle gange, 12% nej.

Støtte og inspiration: 81 % er glad for deres lærere, 15 % svarer: Ja, lidt 56 % (60 %) oplever at de tit, eller nogle gange er med til at bestemme, hvad de skal i timerne. Lærer du noget spændende i solen? 64 % svarer: Ja, meget, 25 % ja, lidt.

Ro og orden: Er det svært at høre hvad læreren siger i timerne? 50 % svarer nej, 41 % en gang i mellem, 9 % ja, tit. 83 % mener at det meget tit eller tit, er let at høre hvad læreren siger. 12 % svarer: En gang imellem.

Øvrige spørgsmål: Er toiletterne på skolen rene? 35 % ja, for det meste, 38 % ja, nogle gange. (dette var sidste års indsatsområde hvor målingen viste at 80 % af eleverne svarede at toiletterne ikke er rene)

Afslutningsvis vil jeg nævne, at der samlet set er tale om et meget, meget flot resultat på trivselsmålingen.

Allan Lauenblad, Skoleleder