Vi går gladere hjem :)

Net-etik - Elevers brug af internettet i hjemmet, fritiden og på Østerbyskolen

Net-etik Østerbyskolen

Børns mediebrug er i dag meget kompleks, sammensat og næsten umuligt at ”styre” Børn bruger hver dag mange forskellige medier, hjemme, hos kammeraterne og på skolen. Samtidig bevæger det, som man før kunne holde på afstand fra hjemmet og skolen, sig nu ind til os gennem de forskellige medier. Hvis man gerne vil spille en aktiv rolle i børnenes måde at bruge medierne på må man tage udgangspunkt i, hvordan internettet og mobilen opleves i børnehøjde og samarbejde om at guide børnene. Fælles spilleregler også omkring net-etik og mediebrug er derfor noget vi sætter på Østerbyskolens dagsorden fremadrettet. 

Fase 1: Læringsproces

Eleverne i indskolingen er i gang med at lære at være brugere af de elektroniske medier, så de ligeledes lærer at overholde aftaler og regler for brugen, hvorved de ved hvordan man kommunikere med og om hinanden, hvad man må dele og hvad man ikke må.

Eleverne skal som noget naturligt spørge voksne til råds, når de er i tvivl.

Forældrene følger med i barnets brug af de elektroniske medier, og taler med jævne mellemrum om korrekt adfærd ved brug af internet og mobiltelefon. Således sikres barnet konstruktiv vejledning, hjælp, støtte og information om brug af disse medier som en naturlig del af forældrenes ansvar for primær opdragelse.

Skolen står for de grundlæggende færdigheder for brug af de elektroniske medier i den faglige undervisning, og samtidig påtager skolen sig ansvar for at vejlede og undervise i en brug, der udvikler en sund net-adfærd.

Medierådets 10 gode råd når børn går online

 1. ACCEPTER, at medierne er en del af børn og unges virkelighed. Mobilen og internettet forsvinder ikke, så du kan lige så godt tage børnene i hånden og følge med derud. Vis dem vejen – ligesom ude i trafikken
 2. TAL med børnene om, hvilke sider de besøger, hvad de laver derude, og hvordan de bruger mobilen. Lyt og lær og skab dialog, så de er trygge ved at fortælle dig om deres oplevelser. Brug for eksempel tiden over aftensmaden eller i bilen og vær aktivt spørgende og interesseret uden at virke spionerende
 3. ORIENTER dig og følg med. Besøg de sider, de unge besøger – gerne sammen med dem – og find ud af, hvad det egentlig går ud på. Chat, send en sms, spil med – prøv selv! Vis interesse i stedet for frygt, der ofte bunder i manglende viden om de nye medier
 4. UNDGÅ forbud – sæt i stedet realistiske grænser. Hvis du selv følger med, så er det lettere at sætte grænser, som alle kan leve med. Lav en mediepolitik for brug af mobil, internet, webcams, spil osv. Og lav den gerne i fællesskab med børnene
 5. HUSK på, at nysgerrighed og grænsesøgning er naturlig, og at dit ansvar ikke kun går ud på at sige NEJ, men i høj grad på at være den voksne og ansvarlige sparringspartner, når grænserne skal prøves af
 6. LYT til børnene, når de prøver at inddrage dig. Og lyt også til det, der ikke bliver sagt. Læg for eksempel mærke til forandringer i deres adfærd. Er de kede af det? Virker de bekymrede? Tag initiativ og vis, at de kan tale med dig om det, der optager dem.
 7. REAGÉR på ulovligt indhold eller adfærd. Lær dit barn, hvad der er rigtigt og forkert på nettet, så de lærer at skelne og reagere på ulovligt indhold og adfærd. Det kan for eksempel være ulovligt download af musik og film, identitetstyveri eller hacking
 8. UDVEKSL erfaringer med andre voksne. Du er ikke alene med dine problemstillinger, udfordringer, og det er oplagt at dele erfaringer
 9. LÆR børnene at bruge den sunde kritiske sans. At de bør være varsomme med at dele informationer eller møde nye mennesker – på nettet, og hvis de vil mødes i virkeligheden. Nettet indeholder desværre også ubehagelige og ulovlige ting, som de bør være på vagt overfor
 10. BRUG tekniske hjælpemidler som for eksempel software med omtanke. Filtre, der sorterer i de sider, børnene kan besøge, kan være en meget unuanceret måde at sætte grænser på, hvis de ikke sættes rigtigt op og målrettes den rigtige aldersgruppe. Kontakt din internetudbyder for dine muligheder og deltag aktivt i at indstille filtrene.

Kilde: www.medieraadet.dk

Inspirationsspørgsmål til brug ved forældremøder - Fase 1

 1. Hvilke råd kan man som forældre dele om computerspil?
 2. Hvilke STYRKER kræver det af mit barn at færdes på nettet?
 3. Kan man spille for meget? - erfaringer med evt. begrænsninger diskuteres
 4. Mærker på spil/film - bør man følge vejledning om alder og indhold i spil?
 5. Hvornår skal børnene have en mobiltelefon? (med i skole?)
 6. Hvordan forholder vi os til de sociale medier? (Skype, Face book, chat mm.)
 7. Hvordan vil vi som forældregruppe forholde os til Medierådets 10 råd?

(Bemærk regler for Facebook er 13 år)

Links: http://www.dfi.dk/Boern_og_unge/Medieraadet/Internet-og-mobil/Raad-ogInformation/Gode-raad-til-de-voksne/Guidelines-til-Facebook.aspx

EMU – til forældre: http://www.emu.dk/webetik/foraeldre/index.html

Inspiration til forældremøder

Fase 2: Forståelsesproces

Eleverne på mellemtrinet er bekendt med og respekterer de aftaler og regler, der er i forbindelse med brug af de elektroniske medier. De forstår reglerne som en de generelle regler for socialt samvær, de er bevidste om hvad man må og ikke må, og de henvender sig trygt til voksne, hvis de selv eller andre overskrider grænser.

Forældrene følger fortsat med i barnets tid på og brug af de elektroniske medier, og de tager fortsat initiativ til samtale om korrekt adfærd på nettet, hvorved der skabes en tillidsfuld dialog, der virker støttende, vejledende og opdragende.

Skolen sikrer i forbindelse med brug af elektroniske medier som en integreret del af undervisningen en supplerende åben dialog med eleverne om hvad en fornuftig brug af internettet er. Det er vigtigt i forbindelse med brug af internet mv. i undervisningen at sikre en fornuftig brug.

Medierådets 10 gode råd når børn går online

 1. ACCEPTER, at medierne er en del af børn og unges virkelighed. Mobilen og internettet forsvinder ikke, så du kan lige så godt tage børnene i hånden og følge med derud. Vis dem vejen – ligesom ude i trafikken
 2. TAL med børnene om, hvilke sider de besøger, hvad de laver derude, og hvordan de bruger mobilen. Lyt og lær og skab dialog, så de er trygge ved at fortælle dig om deres oplevelser. Brug for eksempel tiden over aftensmaden eller i bilen og vær aktivt spørgende og interesseret uden at virke spionerende
 3. ORIENTER dig og følg med. Besøg de sider, de unge besøger – gerne sammen med dem – og find ud af, hvad det egentlig går ud på. Chat, send en sms, spil med – prøv selv! Vis interesse i stedet for frygt, der ofte bunder i manglende viden om de nye medier
 4. UNDGÅ FORBUD– sæt i stedet realistiske grænser. Hvis du selv følger med, så er det lettere at sætte grænser, som alle kan leve med. Lav en mediepolitik for brug af mobil, internet, webcams, spil osv. Og lav den gerne i fællesskab med børnene
 5. HUSK på, at nysgerrighed og grænsesøgning er naturlig, og at dit ansvar ikke kun går ud på at sige NEJ, men i høj grad på at være den voksne og ansvarlige sparringspartner, når grænserne skal prøves af
 6. LYT til børnene, når de prøver at inddrage dig. Og lyt også til det, der ikke bliver sagt. Læg for eksempel mærke til forandringer i deres adfærd. Er de kede af det? Virker de bekymrede? Tag initiativ og vis, at de kan tale med dig om det, der optager dem.
 7. REAGÉR på ulovligt indhold eller adfærd. Lær dit barn, hvad der er rigtigt og forkert på nettet, så de lærer at skelne og reagere på ulovligt Net-etik Østerbyskolen 2013 5 indhold og adfærd. Det kan for eksempel være ulovligt download af musik og film, identitetstyveri eller hacking
 8. UDVEKSL erfaringer med andre voksne. Du er ikke alene med dine problemstillinger, udfordringer, og det er oplagt at dele erfaringer
 9. LÆR børnene at bruge den sunde kritiske sans. At de bør være varsomme med at dele informationer eller møde nye mennesker – på nettet, og hvis de vil mødes i virkeligheden. Nettet indeholder desværre også ubehagelige og ulovlige ting, som de bør være på vagt overfor
 10. BRUG tekniske hjælpemidler som for eksempel software med omtanke. Filtre, der sorterer i de sider, børnene kan besøge, kan være en meget unuanceret måde at sætte grænser på, hvis de ikke sættes rigtigt op og målrettes den rigtige aldersgruppe. Kontakt din internetudbyder for dine muligheder og deltag aktivt i at indstille filtrene.

Inspirationsspørgsmål til brug ved forældremøder Fase 2

 1. Hvordan taler vi bedst med vores børn om livet på internettet? (respekt, kritisk indgangsvinkel, love og regler..)
 2. Hvilke STYRKER kræves af vore børn for at færdes på nettet og kommunikere digitalt?
 3. Mærker på spil/film - bør man følge vejledning om alder og indhold i spil?
 4. Hvordan forholder vi os til de sociale medier? (Skype, Face book, chat mm.)
 5. Hvad gør jeg hvis jeg evt. opdager, at mit eller andres børn udsættes for digital mobning?
 6. Hvordan vil vi som forældregruppe forholde os til Medierådets 10 råd?

(Bemærk regler for Facebook er 13år)

Links: http://www.dfi.dk/Boern_og_unge/Medieraadet/Internet-og-mobil/Raad-ogInformation/Gode-raad-til-de-voksne/Guidelines-til-Facebook.aspx

EMU – til forældre: http://www.emu.dk/webetik/foraeldre/index.html

Inspiration til forældremøder

Fase 3: Bevidsthedsproces

Eleverne i overbygningen er som udgangspunkt bevidste om og selv ansvarlige for at overholde de indgåede aftaler og regler, hvorved de ikke deler, down- eller uploader materiale, der er ulovligt eller uetisk.

Elevernes brug af de elektroniske medier er således tillidsfuldt baseret på deres egen dømmekraft og sunde fornuft.

Forældrene har ikke reel mulighed for at følge barnets brug af de elektroniske medier i detaljer, men de sikrer en åben dialog om korrekt adfærd, hvorved de fortsat kan vejlede, vurdere og udvise tillid.

Skolen fastholder dialogen med eleverne om sund adfærd ved brug af de elektroniske medier i forbindelse med den integrerede anvendelse af dette udstyr i undervisningen, hvorved udstyrets faglige værdi sikres og uhensigtsmæssig og ulovlig brug forhindres.

Medierådets 10 gode råd til forældre når børn går online

 1. ACCEPTER, at medierne er en del af børn og unges virkelighed. Mobilen og internettet forsvinder ikke, så du kan lige så godt tage børnene i hånden og følge med derud. Vis dem vejen – ligesom ude i trafikken
 2. TAL med børnene om, hvilke sider de besøger, hvad de laver derude, og hvordan de bruger mobilen. Lyt og lær og skab dialog, så de er trygge ved at fortælle dig om deres oplevelser. Brug for eksempel tiden over aftensmaden eller i bilen og vær aktivt spørgende og interesseret uden at virke spionerende
 3. ORIENTER dig og følg med. Besøg de sider, de unge besøger – gerne sammen med dem – og find ud af, hvad det egentlig går ud på. Chat, send en sms, spil med – prøv selv! Vis interesse i stedet for frygt, der ofte bunder i manglende viden om de nye medier
 4. UNDGÅ FORBUD– sæt i stedet realistiske grænser. Hvis du selv følger med, så er det lettere at sætte grænser, som alle kan leve med. Lav en mediepolitik for brug af mobil, internet, webcams, spil osv. Og lav den gerne i fællesskab med børnene
 5. HUSK på, at nysgerrighed og grænsesøgning er naturlig, og at dit ansvar ikke kun går ud på at sige NEJ, men i høj grad på at være den voksne og ansvarlige sparringspartner, når grænserne skal prøves af
 6. LYT til børnene, når de prøver at inddrage dig. Og lyt også til det, der ikke bliver sagt. Læg for eksempel mærke til forandringer i deres adfærd. Er de kede af det? Virker de bekymrede? Tag initiativ og vis, at de kan tale med dig om det, der optager dem.
 7. REAGÉR på ulovligt indhold eller adfærd. Lær dit barn, hvad der er rigtigt og forkert på nettet, så de lærer at skelne og reagere på ulovligt indhold og adfærd. Det kan for eksempel være ulovligt download af musik og film, identitetstyveri eller hacking
 8. UDVEKSL erfaringer med andre voksne. Du er ikke alene med dine problemstillinger, udfordringer, og det er oplagt at dele erfaringer
 9. LÆR børnene at bruge den sunde kritiske sans. At de bør være varsomme med at dele informationer eller møde nye mennesker – på nettet, og hvis de vil mødes i virkeligheden. Nettet indeholder desværre også ubehagelige og ulovlige ting, som de bør være på vagt overfor
 10. BRUG tekniske hjælpemidler som for eksempel software med omtanke. Filtre, der sorterer i de sider, børnene kan besøge, kan være en meget unuanceret måde at sætte grænser på, hvis de ikke sættes rigtigt op og målrettes den rigtige aldersgruppe. Kontakt din internetudbyder for dine muligheder og deltag aktivt i at indstille filtrene.

Inspirationsspørgsmål til brug ved forældremøder Fase 3

 1. Hvordan taler vi bedst med vores børn om livet på internettet? (respekt, kritisk indgangsvinkel, love og regler…)
 2. Hvilke STYRKER kræves af vore børn for at færdes på nettet og kommunikere digitalt?
 3. Er det en god ide at være ven med sit barn på fx Facebook?
 4. Hvad gør jeg hvis jeg evt. opdager, at mit eller andres børn udsættes for digital mobning?
 5. Hvordan vil vi som forældregruppe forholde os til Medierådets 10 råd?

Links: http://www.dfi.dk/Boern_og_unge/Medieraadet/Internet-og-mobil/Raad-ogInformation/Gode-raad-til-de-voksne/Guidelines-til-Facebook.aspx

EMU – til forældre: http://www.emu.dk/webetik/foraeldre/index.html Inspiration til forældremøder